Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2015

3177 948c
Reposted fromintrigante intrigante viahermina hermina

February 09 2015

4619 64ba

shrbr:

unbenannt by Frank Vic on Flickr.

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
1690 e71f 500
Reposted fromstoerenfrieda stoerenfrieda viatwice twice

February 08 2015

3923 a0a5
Reposted fromblueinsane blueinsane viatwice twice

February 05 2015

2570 ad54
Reposted fromurojenie urojenie viaherpermission herpermission
0206 34d5
2015
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viamayamar mayamar

February 03 2015

 

Trzeba natychmiast żyć. Jest później, niż się wydaje.
— ,,Pacjentka z sali nr 7''
Reposted fromaynis aynis viacorazblizej corazblizej
9902 1ee7
Reposted from12czerwca 12czerwca vianieuciekaj nieuciekaj
9863 0cb3
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viasalami salami

February 01 2015

2253 0f6e
Reposted from0 0 viajointskurwysyn jointskurwysyn

January 31 2015

3442 a19c
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea vialentilka lentilka

January 30 2015

Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss vialentilka lentilka
Jak to możliwe, że to, czego człowiek najbardziej pragnie, tak strasznie go męczy?
— Mons Kallentoft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
8455 03d8 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viamayamar mayamar

January 28 2015

Reposted fromtapczan1 tapczan1 viahermina hermina

January 24 2015

Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaherbatkowa herbatkowa
7575 20e4
Reposted frompszpsz pszpsz vialubiedzis lubiedzis

January 23 2015

1363 d761 500
Reposted frommosiek mosiek viarabarbarowy rabarbarowy

January 21 2015

4704 9c29 500
3251 cc29
Reposted fromkatasroka katasroka viasalami salami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl